İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Cengizhan No: 116 kat 2 / 206 Konak İzmir

0 232 489 41 44 [email protected]

banner

Vizyonumuz & Misyonumuz

08-12-2017 admin

Çağdaş ve yenilikçi metotlar kullanarak, bu yöntemlerin gelişme ve ilerlemesine katkıda bulunacak uluslararası düzeyde tanınan lider bir kurum olmak ...

VİZYONUMUZ

Sigorta kavramın yaygınlaşlamasını sağlamak ve maddi/manevi zararların karşılanmasını sağlamak,

Şirket prensipleri ve kanunlar çerçevesinde mağdurlara çözüm üretmek, 

Mağdur kişi, kurum ve kuruluşların zararlarını sonuç alana kadar hiçbir ücret talep etmeden takip etmek,

Halkımızın haklarına sahip çıkma konusunda bilinçlenmesini sağlamak, 

Tüm Türkiye'de temsilcilikler açarak yurdun her köşesine bu bilinçlenme hareketini taşımak,
HASARIN ÇÖZÜMÜNÜN BAŞKENTİ olmak
Profesyonel ekip kurmak ve Personeli düzenli eğitimlerde geçirerek daha kaliteli hizmet vermek,

Tüm bunları yaparken hem Sigorta Şirketlerini, hem Vatandaşlarımızı hem de diğer Kurum ve Kuruluşlara zarar vermeden sorunları çözüme ulaştırmak ve bunlar arasında güven ortamını sağlamak,Şirtketimizin vizyonunu oluşturmaktadır.  

 

MİSYONUMUZ

Ücretsiz danışmanlık hizmetleriyle mağdurlara ulaşıp,mağdurların tedavi, medikal, ölüm, maddi hasar tazminatlarında kişisel hakları konusunda bilgilendirip, oluşabilecek yeni mağduriyetlerini önlemeye çalışmak,

  • Hukuki, mali, medikal, ölümi tedavi hasarları ile ilgili konularında, konusunda uzman danışmanlarının bilgi birikim ve teknik çözüm analizleri ile mağdur vatandaşlarımız için izlenmesi gereken yolları ve haklarını tesbit ederek elde edilmesini sağlamak,
  • Trafik kazalarını en aza indirgemek için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde halkımızı bilinçlendirmek ve eğitim programları düzenlemek,

Yakın zamanda ve/veya geçmişte (Son 10 yıl içerisinde) meydana gelen trafik kazalarındamağduriyete uğramış olan kişi/kurum ve kuruluşların haklarını savunmak ve geri almak,
için hasarlarınızın çözüm başkentidir.

Türk Sigorta sektörüne katkıda katkıda bulunarak, sektörün ilerlemesini ve gelişmesi sağlamak ve sigorta şirketlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, İçtihatlar Vs.'De belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde hareket etmesini sağlayarak halkımızın sigortacılık faaliyetlerinden tam olarak faydalanabilmesini sağlamak,
 

Tüm sigortacılık faaliyetleri içerisinde mağduriyete uğramış olan olanların haklarına sahip çıkmak ve sorunlarını 15 ila 60 gün içerisinde çözüme kavuşturmak,
 

Sigorta mağduru olanların kaderleriyle başbaşa kalmayacakları bilincini aşılamak ve onlara sigorta dahili ve haricinde destek olmak,
 

Sektöründe ilk ve öncü olma adımlarını sağlam atan sektöründe kalıcı ve lider konumunu devam ettiren ve güven sağlama adına Türkiye genelinde Bölge Müdürlükleri, Şübe Müdürlükleri açan, Genel Müdürlük başta olmak üzere Bölge ve Şübe Müdürlüklerininde sabit adresler ve sabit telefonlar ile kolay ulaşılmayı ve yerinde temsilci ve sorumlularla yüz yüze görüşmeyi sağlayarak güven ortamında çalışmayı hedefleyen. yasal bir danışmanlık kuruluşu olarak sektörünün lokomatifi olmayı sürdürmektir...

 

 

deneme
111
1111
Referans1